En effektiv ledarskapsutbildning genom att lära känna sig själv och sin organisation

Programmet vänder sig till drivna personer vill skapa balans, jobba effektivare med sitt ledarskap för sig själva och andra samt mot organisationens mål. Efter att vi inlett med en beteendeanalys samt undersökt dina värderingar är nästa steg att titta på företaget. Tillsammans undersöker vi din roll i relation till dina styrkor, företagets vision och mål. Därefter ses vi i coachsamtal för att stötta dig i resan mot de mål du satt.
Din titel är inte det viktiga – det viktiga är att du vill utvecklas, bidra till företagets mål och lära känna dig själv ännu mer.Träff 1


Uppstartsmöte:
• Introduktion till coaching
• Grunder i självledarskap
• Vad är din roll?
• Genomgång av företagets vision, mål, strategi och målgrupp tillsammans med närmaste chef.Träff 2


Det personliga ledarskapet
• Genomgång av DISC beteendeanalys
• Värderingar
• Visionen
• Mission
• MålTräff 3-7


• Affärscoaching med syfte att nå målsättningar från steg 1 till 4.Programmet sträcker sig över 6-9 månader där fokus helt och hållet ligger på att ta dig dit du vill och att du utvecklas inom de områden du väljer att fokusera på. Du och jag ses ca var 3:dje vecka i ett coaching samtal där vi jobbar mot de mål vi kommit fram till. Vi har hela tiden ett stort fokus på att skapa balans i livet och tydliga resultat – både i jobbet och i privatlivet. Din utveckling baseras bl a på dina värderingar & styrkor i kombination med företagets vision, mål och värdegrund.
Hör av dig till mig om du vill veta mer eller för offert, upplägget kan givetvis anpassas enligt önskemål.

Kontakt; 070-354 47 47 alt lena@bevinga.se

För att kunna leda andra effektiv bör du ha koll på dina egna styrkor och svagheter, helt enkelt för att du i vissa fall kanske bör hålla dig själv tillbaka lite för att uppnå effektiv kommunikation och inom andra områden briljera med ett starkt självförtroende inom de områden du har dina styrkor. Att identifiera sina styrkor och svagheter är ett av de viktigaste stegen för att kunna bidra på rätt sätt i din organisation. En annan minst lika viktig del är att du får koll på dina värderingar. Det är de som är din inre kompass och som avgör vilken känsla som kommer inom dig när du agerar och kommunicerar med din omgivning. Lever du ett liv långt från dina innersta värderingar kommer för de flesta en känsla av meningslöshet och otillräcklighet att infinna sig. Tyvärr en väldigt effektiv stig mot den utbrändhet som idag sprider sig som ogräs i ett land där vi rent teoretiskt bör kunna tillhöra de med bäst psykisk hälsa i världen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.