Öka självkännedomen med en beteendeanalys

Att känna till sina styrkor och svagheter är viktigt oavsett vilken yrkesroll du har, en beteendeanalys gör det mycket enklare att förstå vilka uppgifter som passar dig bäst! I regel är det roligast att göra det du är bra på och då måste du ju först veta exakt vad du är bra på. Om du gör det du tycker om och har talang för tycker du sannolikt att ditt jobb är roligt vilket i sin tur medför att du blir mer engagerad och snabbt ännu bättre på det du gör.
Samtidigt får du möjlighet att lämna över de saker du inte är lika bra på till någon som har din svaghet som sin styrka, det blir en vinn-vinn situation för er båda. En DISC analys är ett snabbt och enkelt sätt att skapa förståelse, det är inget komplicerat djupgående analysverktyg som ger en helhetsbild av dig men i princip alla som får rapporten i sin hand häpnas av pricksäkerheten och enkelheten. Det är en bra bas för självkännedom.

Att vara väl medveten om sitt beteende och att andra kan fungera på ett motsatt sätt än vad du gör underlättar enormt i kommunikationen med varandra. De flesta konflikter som uppstår skapas sannolikt av av att man inte förstår varandra.

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur både enskilda individer och grupper kan bli mycket mer effektiva i sin kommunikation och öka sin självkännedom.

DISC analyser anklagas ibland för att vara för enkla, som jag ser det är det deras absolut största styrka. Alla begriper vad det handlar om och de som utfört en analys är i princip alltid fascinerade över att resultatet av analysen stämmer så väl med hur de upplever sig själva. För mig fanns ett tydligt före och ett efter min första analys. Efter min första analys förstod jag andras beteende mycket bättre och jag kan idag verkligen välkomna våra olikheter på ett fantastiskt sätt.

Jag kommer gärna och pratar igenom vilket behov ni har för att skapa det bästa upplägget för er och ger därefter förslag på exakt upplägg samt offert.

Kontakt; 070-354 47 47 alt lena@bevinga.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.