Team- och grupputveckling

Att som ansvarig ledare för en grupp ha någon som är med och tydliggör mål, leder diskussioner och tar ansvar för att ni som grupp kommer framåt är många gånger väldigt värdefullt. Att kombinera föreläsningar, workshops och coachsamtal ger enligt min erfarenhet väldigt bra resultat.  Vi kan vara i ForRest eller på plats hos er eller en kombination om så önskas.

Nedan följer ett exempel på upplägg för föreläsningar, varje föreläsning är ca 1,5-2 h:


Föreläsning 1, fokus på kommunikation och samarbete

DISC-beteendeanalys och introduktion till coaching.


Föreläsning 2, fokus på kommunikation och samarbete

Jobba för att hitta en vinn-vinn situation genom att skapa samarbeten som varar över lång tid där båda verkligen vinner på att jobba tillsammans.

Lyssnar du för att svara eller lyssnar du för att förstå? Lyssnar du för att verkligen försöka förstå kommer du att bygga förtroenden och möjligheter till gemenskap på att sätt som verkligen gör skillnad. När du verkligen förstår din medmänniska och när du verkligen jobbar för en vinna-vinna lösning frigörs en enorm potential att skapa fantastiska resultat där alla kan bidra med det de är bra på, prestige försvinner och kreativitet frigörs.


Föreläsning 3, fokus på personlig utveckling

Offerkoftan sticks och begränsar, du har ansvaret att bygga det liv du vill ha, du kommer aldrig att frigöra den potential du har om du har en offerkofta. Förändra det du ogillar, acceptera det du inte kan förändra.


Föreläsning 4, fokus på personlig utveckling

Lång- och kortsiktiga mål. Vilka olika roller har du? Bestäm dig för vad du vill på jobbet, på fritiden, vem du vill vara, vilka principer som är viktiga för dig? Reflektera & sätt mål.


Föreläsning 5, fokus på personlig utveckling

Prioriterar du det du planerat eller planerar det som du vill prioritera? När du vet vad du vill och vad som är viktigt för dig, se då till att prioritera det som är viktigt men inte bråttom som annars riskerar att falla i skuggan av det som är bråttom och många gånger viktigt för någon annan än dig.


Varje föreläsningstillfälle följs upp med individuell coaching för att varje deltagare omgående ska kunna omsätta teorierna teorierna i praktik.


Jag kommer gärna och pratar igenom vilket behov ni har för att skapa det bästa upplägget för er och ger därefter förslag på exakt upplägg samt offert.

Kontakt; 070-354 47 47 alt lena@bevinga.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.