Individuell coaching anpassad just för dig

Ibland har man svårt att se nästa steg, hur man ska nå sina mål eller veta vad man vill. Att ha en coach är en förmån där man får lyfta tillsammans med någon som har allt fokus just på dig och din situation och sätta mål som är viktiga för dig själv. Vi skriver på sekretessavtal och jag kommer inte att avslöja för någon vad vi pratar om såvida vi inte kommit överens om det. Du får alltså chansen att diskutera hur du i din yrkesroll kan bidra för att nå de mål ni har på företaget men du kan också lägga till egna mål som kanske rör något helt annat som är viktigt för dig, både i yrkeslivet och privatlivet.

Definitionen av coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. Coaching är alltså en målstyrd process, som hjälper dig uppnå mål snabbare och effektivare än du skulle klara på egen hand. Processen utgår från enbart från dig och vad du bäst behöver för din utveckling. Det innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt där jag inte förbereder mig för att genomföra ett färdig program utan utformar detta tillsammans med dig, utifrån mål och delmål med våra möten. Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Min uppgift som coach är därmed inte att vara rådgivare eller tala om vad du ska göra. Du är ansvarig för din framgång och har ett aktivt stöd på vägen.

Du kan jämföra min roll med en idrottstränares roll, du bestämmer vad du vill bli bättre på och jag finns där som stöd att ta dig dit. Jag är din personliga tränare i din personliga utveckling.

Jag kommer gärna och pratar igenom vilket behov ni har för att skapa det bästa upplägget för er och ger därefter förslag på exakt upplägg samt offert.

Kontakt; 070-354 47 47 alt lena@bevinga.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.